Đố vui có thưởng

Immediately :

00:00
Cho hình bình hành, các con số là diện tích các hình tương ứng, tính diện tích phần màu đỏ. Bạn nào giải đúng và sớm nhất được thưởng 100 pi bạc.

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận