ĐỐ VUI NHẬN LIXI - 100 Pi BẠC

Immediately :

00:00
Đố các bạn em bé mặc áo khoác ngoài 1) Bao nhiêu tuổi? 2) Cao bao nhiêu cm? 100 Pi bạc dành cho bạn nào có dự đoán đúng và sớm nhất, mỗi câu hỏi một LIXI. Lưu ý: tuổi cần chính xác, cao cm thì được sai số là 2 cm!
  • Đố vui tặng LIXI
  • Đố vui nhận LIXI
  • Đố vui tặng Pi

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận