Đố vui nhận pi khủng

Immediately :

00:00
Tặng 100pi cho ai đoán đúng số gạch trên xe này. Một người chỉ được 1 lần đoán. Có người đoán trúng sẽ phát quà liền. Điều kiện tham gia thả 1 trái tim đỏ là được rồi. Chúc may mắn
  • đây là một con số chẵn
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • đố vui có thưởng
  • sửu nhi @
  • giải trí

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận