Đố vui tặng Pi

Immediately :

00:00
Bàn tay nào khác các bàn tay còn lại? 20 Pi cho bạn nào nhanh nhất nhé. Kèm giải thích
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận