Đố vui tặng Pi nàooo

Immediately :

00:00
Cho 3 bạn sớm nhất và đúng nhất, hợp lệ mỗi người 69pi ạ😂 Mọi người thử đoán xem e ở đâu trong bức ảnh ( chụp lại ) + gõ tên 1 user rất quen mặt của Piepme trong bức ảnh + đoán anh leader đã tiếp nhận nhận hỗ trợ hướng dẫn mình trong những ngày đầu tiên đi làm ( chụp lại). Điều kiện: chỉ cần tag thêm 1 người bạn vào cùng chơi là xong 😃 Nếu đoán được năm sinh của a leader sẽ được tặng thêm 50pi ( cái này không bắt buộc nhé cả nhà 🤣 ) VUI LÀ CHÍNH !! 🥰
  • Giải trí
  • Đố vui tặng pi
  • chia sẻ để mạnh mẽ hơn

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận