Đố vui tặng Pi

Immediately :

00:00
Đố cả nhà di chuyển chiếc cốc nào hàng trên để có được thứ tự như hàng dưới? Chỉ được phép di chuyển 1 chiếc cốc. Tặng 30 Pi cho 3 bạn có đáp án sớm nhất! P/s: Không giới hạn thời gian miễn đủ số lượng là được nha nha^^
  • PiepMe
  • Đố Vui

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận