Đoán tên địa danh nhân Pi nào!!!

Immediately :

00:00
Đố các bạn biết hồ trong vid này tên gì nè!! Tặng 30 Pi cho 2 bạn có đáp án đúng và sớm nhất nhé😊😊😊 Gợi ý chút là hồ này là hồ này tên trùng với một huyện ở quê mình.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • cuộc sống

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận