Đoán Tuổi Nhận Pi

Immediately :

00:00
Đoán xem ảnh 1 em gái mình bao nhiêu tuổi ? Ảnh 2 em gái mình đang học lớp mấy ? Ba bạn trả lời nhanh và đúng nhất ( chênh lệch sai 1) mỗi bạn 30pi ( ĐẶC BIỆT : Bạn Trả Lời Đúng Và Sớm Nhất Sẽ Được Thêm 30Pi) 😍😍🎁Điều kiện : Tags 1 người bạn Kết quả công bố : 12h trưa thứ 6
  • PiepMe
  • Đối vui tặng Pi
  • Lớn mạnh cùng PiepMe
  • lì xì pi
  • Nhận Pi
  • LIXI
  • đoán nhận pi
  • Album

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận