DÙ ĐI ĐÂU THÌ CŨNG PHẢI NHỚ 2 THỨ NÀY!

Immediately :

00:00
1. Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa. 2. Có 2 thứ bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt. 3. Có 2 thứ bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức. 4. Có 2 thứ bạn phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách. 5. Có 2 thứ bạn phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại. 6. Có 2 thứ bạn phải tự mình thực hiện, đó là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm. 7. Có 2 thứ bạn phải lãng quên, đó là đau thương và hận thù. 8. Có 2 thứ bạn phải khắc ghi, là công ơn Mẹ Cha và sự giúp đỡ của người khác. 9. Có 2 thứ bạn buộc phải có để là người thành công, đó là đam mê và lòng kiên trì. 10. Có 2 thứ bạn không được làm, đó là hãm hại người khác và phản bội lòng tin. 11. Có 2 thứ bạn phải bảo vệ, đó là danh tín và lẽ phải. 12. Có 2 thứ bạn phải chấp nhận, là cái chết và sự khác biệt. 13. Có 2 thứ bạn phải kiểm soát, đó là bản năng và cảm xúc. 14. Có 2 thứ bạn phải tránh xa, đó là cám dỗ và sự ích kỷ. 15. Có 2 thứ bạn luôn phải sử dụng mà đừng hà tiện, là tiền bạc và kinh nghiệm. 16. Có 2 thứ bạn không được sợ sệt, là cái ác và sống thật. 17. Có 2 thứ bạn phải nuôi dưỡng, là tình yêu và sự bao dung. 18. Có 2 thứ mà bạn cần phải đạt được trong cuộc sống, đó là thành đạt và hạnh phúc. 19. Có 2 thứ bạn phải luôn sẵn sàng, đó là khó khăn và ngày mai. 20. Có 2 thứ bạn phải luôn ghi nhớ, đó là thực hiện những điều trên và làm thật tốt chúng trong cuộc sống hàng ngày.
  • Thông Điệp
  • Chia sẻ
  • Thông tin hay
  • Lớn mạnh cùng PiepMe
  • PiepMe

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận