Đừng bao giờ tin đứa nghiện... shopping 🤣

Immediately :

00:00
Bạn cùng phòng: “I wanna buy A NEW LAPTOP ... to play game!” (đã có 1 cái trc đó mua dc 7 tháng chuyên chơi game nên còn ngần ngại nên hỏi... cho có 😅) Po: “your money, do what you want!” 100% trong tấm hình này đều mua mới (đã có đầy đủ trc khi mua thêm) như “combo laptop for game”, từ cái nhỏ nhất như lót chuột, đến cái bàn, ghế, loa, ... ( bàn mua cái trc đó ko thích, đem cho, mua lại cái này) - trừ Teddy bear Ps: nhà 2 đứa: 5 laptop, 3 screen màn hình, ko làm IT, ko nghiện game 😅
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận