Đừng xem thường những thứ miễn phí

Immediately :

00:00
Nếu bạn muốn học một điều gì đó hãy bắt đầu với những thứ miễn phí và khi bạn xác định điều đó thật sự là điều bạn mong muốn hãy trả phí cho những kiến thức nâng cao hơn. Miễn phí không phải là không giá trị mà đó là cơ hội để bạn có thể bắt đầu biết đến và tiếp cận những điều giá trị hơn.
  • Nguồn bài viết: iFact Ảnh: Pinterest.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận