ĐƯỜNG VỀ MIỀN TRUNG
Sáng tác : Vũ Quốc Việt
Ca sĩ : Hoàng Nguyên

Immediately :

00:00
...Ta buồn ta hát nhớ thương ầu ơ chốn xa. Nghe lòng thương quá tháng mưa ngập qua xóm gò. Tháng mười mưa bão,tháng năm nắng gieo hạn khô. Tảo tần mẹ Hai,dải dầu chơi Sáu,ta thèm câu hát,"Nẫu" ơ ầu ơ sớm trưa...
  • Âm nhạc PiepMe
  • PiepMe
  • PiepLive
  • Ca sĩ Hoàng Nguyên
  • Livestream

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận