DUYÊN VÀ NGHIỆP

Immediately :

00:00
- Ông ơi, thế nào là duyên, thế nào là nghiệp ạ? - Là những thứ cháu gặp trong đời. Là duyên mà cũng là nghiệp. - Là sao ạ? hai thứ đó là một ạ? - Không cháu, nếu cháu vướng bận và cưỡng cầu, đó là nghiệp. Nếu cháu để nó tự nhiên đến và đi, đó là duyên. Như một cơn mưa đổ xuống, đó là duyên, còn nếu cháu để cho cơn mưa đó thấm ướt mình, đó là nghiệp. Duyên đến từ bên ngoài, nghiệp khởi tự trong tâm cháu ạ.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận