DZUI DZẺ HÔNG QUẠU TRONG THỜI ĐIỂM NHẠY CẢM

Immediately :

00:00
1. Nhà ai nấy ở. 2. Qua dịch rồi yêu. 3. Tạm thời xa nhau để 15 ngày sau tay bắt mặt mừng. 4. Cố tình tụ họp, năm sau chung Giỗ. 5. Tự mình bảo vệ mình và những người mình yêu thương bằng cách "đeo khẩu trang 24/7" 😄😂 Chúc cả nhà qua mùa dịch bình an, vui vẻ.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • giải trí
  • chống dịch
  • covi 19

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận