Em DẾ !!!

Immediately :

00:00
Có em Dế bay dô nhà làm nhớ ngày xưa cứ mùa hè mấy thanh niên trong xóm hùa nhau đi bắt. Dưỡng, om, om hủ đất, om hột xoài (kiếm mấy hột xoài khô tách ra để nuôi dế bên trong) đồ các kiểu. Trong hình con này ngày xưa chỉ để làm đầu lâu quay thôi, con bự bự hơn xíu gọi là bà mú 😂 haha... Ôi cái tuổi thơ dữ dội. Ps:/ Đã thả em dế ra bụi cỏ cho về với tự nhiên. ——————— Ja Nguyen / Hi
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • PiepMe
  • Con Dế
  • Tuổi thơ

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận