Em nói đúng rồi lại còn nói to nên chị không cần nói gì thêm 😌 Thôi ráng tối nay Gom Pi rồi chị phản hồi em 😊

Immediately :

00:00
  • PiepMe
  • funny

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận