Em nói đúng rồi lại còn nói to nên chị không cần nói gì thêm 😌 Thôi ráng tối nay Gom Pi rồi chị phản hồi em 😊

Immediately :

00:00
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • PiepMe
  • funny

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận