FM Band with "Century City" Announcement (Kim Oanh Group)! 😎✌🏻😎👌🏻😎

Immediately :

00:00
Sáng nay anh em FM đi... đầu tư bất động sản! Giải quyết được chục lô, cũng kha khá... 🏘😆🏘😆🏘 Giờ về ngơi xíu rồi chiều lại thẳng tiến Hậu Giang triển tiếp nhan!!! 😌😌😌 #FMBand #Show #CenturyCity #Announcement #KimOanhGroup #NiemTinKhatKhao #MinhQuan
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận