Gen Z Yêu nhanh bỏ vội

Immediately :

00:00
Người ta thường nhận xét gen Z yêu nhanh và buông cũng vội bởi bây giờ các bạn có xu hướng bảo vệ bản thân để tránh tự ti, cô lập hơn là cố gắng tìm cách giữ gìn và tìm cách dung hòa những mối quan hệ mang lại cảm giác tiêu cực. Liệu rằng cách suy nghĩ này có đúng không?
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Lớn mạnh cùng PiepMe
  • ĐỔI MỚI CÙNG PIEPME
  • sống vui mỗi ngày
  • piepme âm thanh
  • chia sẻ
  • jangjang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận