Góp Ý PiepMe
Lỗi thả icon và xem bình luận trên Android

Immediately :

00:00
Ad fix với ạ , cứ out ra ngoài
  • Chia sẻ
  • PiepMe

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận