Graduation

Immediately :

00:00
“Dù có đi bao nhiêu vòng thì đoàn vẫn không quên đích, khi đã vượt mọi chướng ngại thì sao trên trời sẽ lại chỉ cho họ hướng của ốc đảo” The Alchemist
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận