Gửi đến quý khán giả bản Demo: Nhớ Em - Lê Hữu Hà

Immediately :

00:00
Trong lúc chờ đợi bản live ngày 6.8 Khang Ngọc xin gửi đến quý khán thính giả demo nhạc phẩm Nhớ Em.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận