Gửi đến quý khán giả bản Demo: Nhớ Em - Lê Hữu Hà

Immediately :

00:00
Trong lúc chờ đợi bản live ngày 6.8 Khang Ngọc xin gửi đến quý khán thính giả demo nhạc phẩm Nhớ Em.

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận