Image

Lưu ý

Các chương trình Đố vui nhận LIXI đều do kênh ca sĩ Uyên Phương tự tổ chức trên hệ sinh thái PiepMe.

Toàn bộ giải thưởng, quà tặng hoặc LIXI của chương trình là do kênh ca sĩ Uyên Phương tài trợ.

Chủ kênh ca sĩ Uyên Phương không liên kết với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác như Apple Inc. trong chương trình này.

Các giải thưởng, quà tặng hoặc LIXI chỉ trúng khi chơi trên App PiepMe. Hãy tải App PiepMe ngay!