Hà Thành
Ngày Canh Ngọ (tức ngày 65 Tết Canh Tý)
Năm Covid thứ I.

Immediately :

00:00
Thiên hạ thái bình, không còn rượu bia, bar bủng. Cái bang bỗng nổi lên thành Nhất đại môn phái, thống nhất thiên hạ. Người người đổ về xin gia nhập.

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận