Hạnh phúc

Immediately :

00:00
"Đừng tìm hạnh phúc nơi nào xa quá, Hãy quay về tìm nó ở trong ta Chỉ cần tâm thanh thản sẽ nhận ra Vì hạnh phúc là điều đơn giản nhất Khi ăn uống biết ngon là hạnh phúc Khi tai còn nghe rõ những âm thanh Khi mắt còn thấy rõ áng mây lành Khi đi, đứng, nói, làm, đều tự tại"
  • PiepMe
  • hạnh phúc

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận