HẠNH PHÚC chính là BIẾT ĐỦ

Immediately :

00:00
Một hôm sư phụ hỏi: “Nếu muốn đun ấm nước nhưng nửa chừng phát hiện củi không đủ, con sẽ làm thế nào?” Một đệ tử nói: “Con sẽ đi tìm”. Một đệ tử đáp: “Con đi mượn tạm cho nhanh”. Một đệ tử khác nói: “Là con, con sẽ đi mua”. Sư phụ mỉm cười hỏi: “Thế sao các con không đổ bớt nước đi?”. ----- Nếu mình đang mệt mỏi, nghĩa là tham vọng đã nhiều hơn khả năng, nước đã nhiều hơn củi. Để Hạnh phúc, hoặc là phải đi kiếm củi nhiều hơn, hoặc là đổ bớt nước. Kiếm củi chưa chắc sẽ có, nhưng nước thì chắc chắn có thể tự đổ bớt được. HẠNH PHÚC chính là BIẾT ĐỦ. Đạt được nhiều không hẳn là chỗ của hạnh phúc, mà hạnh phúc còn ở chỗ mong muốn ít đi... - sưu tàm -

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận