Hạnh phúc không phải là trời yên biển lặng...

Immediately :

00:00
Hạnh phúc không phải là trời yên biển lặng, mà là trải qua sóng gió nhưng vẫn đủ trầm tĩnh sáng suốt để chèo chống bình an. Không có sự bình an trong cuộc đời mà chỉ có sự bình an trong tâm hồn con người. Đừng trách đời, trách người, cũng đừng tự trách mình, điều quan trọng là thấy ra được chính mình, dù trải qua bao nhiêu gian khó. Hạnh phúc không đến từ cuộc đời, không đến từ người khác, hạnh phúc chỉ nảy nở trong con khi con biết sống trọn vẹn với chính mình, với những gì mình đang có. - Thầy Viên Minh

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận