Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước chân.

Immediately :

00:00
Người Trung Hoa có một câu rất hay là: "Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân", câu nói đó theo nghĩa đen thì nghĩa là: con đường dù dài đến đâu thì cũng có bước chân đầu tiên và nếu bạn đủ quyết tâm, bạn sẽ đi hết con đường... Suy theo nghĩa bóng thì nghĩa là: dù làm bất cứ việc gì cũng có giai đoạn khởi đầu... Đầu tiên là suy nghĩ. Hãy nghĩ về những giá trị mà bạn sống vì chúng. Thứ hai là tự tin. Hãy tin tưởng bản thân bằng cách dựa vào những giá trị bạn nghĩ rằng vì chúng mà bạn sẽ sống. Thứ ba là mơ ước. Mơ ước những gì có thể thành hiện thực dựa vào sự tự tin và những giá trị mà ta sẽ theo đuổi trong cuộc sống. Và cuối cùng là dám làm. Hãy dám thực hiện để biến ước mơ thành sự thật bằng chính niềm tin và giá trị của chúng ta. Mình không nghĩ là bạn không sáng tạo, không thông minh, không đủ cần mẫn mà điều quan trọng là bạn có dám làm không, có dám đi hết con đường mà bạn đã chọn không? Hành động mới tạo ra kết quả dù kết quả đó tốt hay chưa tốt nó chưa quan trọng, mà quan ttrọng là bạn đã dám làm. Chúc mọi người sống với ước mơ của mình mỗi ngày.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận