Hãy biết chân trọng

Immediately :

00:00
❄️BẠN RÚT RA ĐƯỢC ĐIỀU GÌ... Thượng đế muốn thay đổi vận mệnh của một kẻ ăn xin, bèn biến thành một lão già đến làm phép cho anh ta. Thượng đế hỏi kẻ ăn xin: “Nếu ta cho cậu mười triệu, cậu sẽ dùng nó như thế nào?”. Kẻ ăn xin đáp: “Vậy thì tốt quá, tôi có thể mua một chiếc điện thoại!”. Thượng đế không hiểu, hỏi: “Tại sao lại muốn mua điện thoại?”. “Tôi có thể dùng điện thoại để liên lạc với các khu vực trong cùng một thành phố, nơi nào đông người, tôi có thể tới đó ăn xin”, kẻ ăn xin đáp. Thượng đế rất thất vọng, lại hỏi: “Nếu ta cho cậu một trăm triệu thì sao?”. Kẻ ăn xin nói: “Vậy thì tôi có thể mua một chiếc xe. Sau này, tôi ra ngoài ăn xin sẽ thuận tiện hơn”. Thượng đế cảm thấy rất bi thương, lần này, ngài nói: “Nếu ta cho cậu một trăm tỷ thì sao?”. Kẻ ăn xin nghe xong, hai mắt phát sáng: “Tốt quá, tôi có thể mua tất cả những khu vực phồn hoa nhất trong thành phố này”. Thượng đế lấy làm vui mừng. Lúc này, kẻ ăn xin bổ sung một câu: “Tới lúc đó, tôi có thể đuổi hết những tên ăn mày khác ở lãnh địa của tôi đi, không để họ cướp miếng cơm của tôi nữa”. Thượng đế nghe xong, lẳng lặng bỏ đi. ❄️BÀI HỌC RÚT RA Trên đời này, không phải là thiếu cơ hội, cũng không phải là vận mệnh trước giờ không công bằng, mà là thiếu đi cách thức tư duy đúng đắn. Tư duy của một người quyết định cuộc đời của người đó. Thay đổi cuộc đời bắt nguồn từ việc thay đổi tư duy. Tư tưởng xa đến đâu, chúng ta có thể đi được xa đến đó. Tại cùng một xuất phát điểm, tuy nhiên suy nghĩ lại quyết định hết thảy. Nếu chúng ta nghĩ chúng ta đã có số nghèo khó, thì ta mãi nghèo. Nhưng nếu ta biết dù bây giờ ta chưa giàu, nhưng rồi ta sẽ giàu, thì điều đó cũng xảy đến. Không có điều gì ngoài đời thực lớn hơn suy nghĩ trong đầu ta. Thế nên khi cuộc sống của bạn đang sai, thì tức là cách nghĩ của bạn chưa đúng, và ngược lại. Hãy cẩn trọng với tư duy của mình, vì nó sẽ quyết định bạn là ai. ST
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận