Hay hề.

Immediately :

00:00
Có toán học trước rồi mới có những kết quả này hay là ngược lại toán học chỉ mô phỏng những thứ đã có sẵn.
  • bạn có biết
  • toán vui

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận