Hehe nâu không hát giọng ngang như cua 🤣 xin mọi người đừng lém đá em nhé 😂🥲

Immediately :

00:00
Bài Hát : Hồ Trên Núi Tác giả : Phó Đức Phương.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận