Hết covid rồi, đi du lịch thui

Immediately :

00:00
Kỷ niệm hơn 01 năm đi đà lạt rồi… Hết covid và cũng hết tiền đi du lịch rồi các bạn ơi… 😂
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Chill
  • Cafe
  • Đà lạt
  • NHỚ

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận