Hiện tại kiên trì tương lai kiên cố

Immediately :

00:00
Tuổi trẻ mà, cố gắng chịu cực khổ một chút. Rồi sau này, nhất định sẽ bình yên, nhất định là thế.🍃🍃🍃🍃 🌿🌿🌿
  • Kiên trì
  • vui vẻ
  • Cuộc sống

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận