Hoa hồng có lứa, có đôi.
Mà sao anh vẫn đơn côi một mình.

Immediately :

00:00
Sáng ra nhìn cành hồng bỗng thấy tủi thân ghê
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • độc quyền
  • giải trí
  • LIXI
  • sửu nhi @

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận