Hoa trong Tuyết

Immediately :

00:00
Thương thay những cánh hoa vừa mới nở đã phải hứng chịu tính khí thất thường của nàng Tuyết trắng!
  • hoa Anh Đào oằn lưng cõng nàng Tuyết!
  • Hoa Tulip run rẩy co mình trong Tuyết lạnh!
  • Chào buổi sáng: nắng đã lên và Tuyết đã tan dần..
  • nhưng nhiệt độ bên ngoài vẫn đang -7°C

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận