Học cách pha Matcha chuẩn Nhật

Immediately :

00:00
Chia sẻ với mọi người chút hình ảnh ngày hôm nay mình đi học về Trà Nhật, chuyên gia hướng dẫn đến từ đất nước mặt trời mọc!

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận