Học...📝

Immediately :

00:00
"Đừng bao giờ học để thành công mà học vì sự ưu tú cho bản thân mình. Đừng chạy theo thành công mà hãy theo đuổi sự ưu tú. Khi đó sự thành công sẽ theo đuổi bạn. ---Sưu tầm--- Vì thế tối nay đừng quên ghé thăm PiepMARK với chủ đề: " TÂM LÝ HỌC TRONG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ" nhé! https://piepaudio.com/tam-ly-hoc-trong-quan-tri-nhan-su-aqvimUwQcop1.html
  • PiepMARK
  • PiepMe

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận