HỎI NGƯỜI CÒN NHỚ ĐẾN TA
Sáng tác : Hoàng Thi Thơ
Ca sĩ : Hoàng Nguyên

Immediately :

00:00
" Hỏi,hỏi lòng, nhưng có hỏi cũng bằng không Thôi đành hỏi em Thì bỗng dưng nước mắt em tuôn một dòng..."
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Âm nhạc PiepMe
  • PiepMe
  • PiepLive
  • Ca sĩ Hoàng Nguyên
  • Livestream

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận