HỎI NGƯỜI CÒN NHỚ ĐẾN TA
Sáng tác : Hoàng Thi Thơ
Ca sĩ : Hoàng Nguyên

Immediately :

00:00
" Hỏi,hỏi lòng, nhưng có hỏi cũng bằng không Thôi đành hỏi em Thì bỗng dưng nước mắt em tuôn một dòng..."
  • Âm nhạc PiepMe
  • PiepMe
  • PiepLive
  • Ca sĩ Hoàng Nguyên
  • Livestream

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận