Hồng đổi nàu

Immediately :

00:00
Hoa hồng đổi màu, mới nụ thì màu vàng, đổi dần đến khi tàn là thành màu trắng.

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận