[HƯỚNG NGHIỆP] NGHỀ ĐÀO TẠO

Immediately :

00:00
☘️ Làm sao để trở thành một người đào tạo hiệu quả? Bạn cần những tố chất gì để có thể làm tốt công việc đào tạo? ☘️ Hẹn các bạn cùng tham gia liveroom vào tối thứ 3 ngày 22/02/2022 lúc 21h cùng khách mời là chị Thanh Diệu nhé
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận