Hưởng ứng cuộc thi: PIEPJOBS-THIẾT KẾ HAY NHẬN NGAY PI THƯỞNG

Immediately :

00:00
Công việc là thứ gắn bó với bạn và dnah thiếp hay name card là phương tiện luôn đồng hành,giúp bạn nhận diện thương hiệu khắp mọi nơi. Để hưởng ứng cuộc thi tôi cũng tự tạo cho mình một danh thiếp riêng để cộng đồng piepme nhận diện được 나나 (Nana) dễ dàng hơn.
  • 1/5
  • PiepJOBS
  • PiepMe

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận