HY VỌNG LÀ CÁI GÌ ?
VÀ NẾU ....

Immediately :

00:00
Nếu bạn ngồi trên máy bay, nghe câu thông báo: Cơ trưởng và phi hành đoàn Hy Vọng chuyến bay sẽ đáp an toàn, chúng tôi Hy Vọng tất cả mọi người được an toàn... thì bạn có vui vẻ, thoải mái tận hưởng chuyến bay không? Nếu bạn xây nhà, nhà thầu nói với bạn: Hy vọng căn nhà này ở được 10 năm...thì bạn có vui vẻ, có thoải mái không? Nếu bạn lấy chồng, bạn hy vọng sẽ hạnh phúc với chồng....thì bạn có vui vẻ, có thoải mái không? Nếu bạn đi mua chiếc xe, người bán nói: Hy vọng chiếc xe này chạy bền, hy vọng sẽ ít hao xăng...thì bạn có vui vẻ, có thoải mái không? Người ta Hy Vọng nhiều quá! Cả cuộc đời cứ Hy Vọng Mọi Thứ sang năm sau tốt hơn năm nay. Hết cả đời, sống chỉ để Hy Vọng.
  • cô giáo em ngày cưới 😍😍😍
  • kiến thức

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận