KÊU GỌI CHIẾN HỮU - CVCC

Immediately :

00:00
Sau một tháng ngâm cứu về cuộc chơi Đoàn Kết Là Hốt Hết thì mình quyết định lập team với tên CVCC nhưng số lượng thành viên còn khá ít nên mạo muội lên đây kêu gọi thành viên. Thành viên trong nhóm đa số là NAM yêu màu hồng, ghét sự giả dối và cực kì vui tính nên bạn nào có cùng sở thích về chung team ngay nhé 😉😉
  • Đoàn Kết Là Hốt Hết
  • PiepMe

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận