Khai báo sức khỏe toàn dân từ 10-3, tạm dừng miễn thị thực đơn phương với EU và Anh

Immediately :

00:00
https://tuoitre.vn/khai-bao-suc-khoe-toan-dan-tu-10-3-tam-dung-mien-thi-thuc-don-phuong-voi-eu-va-anh-20200308205213917.htm?fbclid=IwAR2cfGms2865CAeTuMgg9o0evGxMe0FqsOyiv__BNKVUO4BI4LEuUjOJztw
  • sức khỏe
  • tin nóng
  • ý thức
  • n-cov 19

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận