KHÉO ... LÊN SÓNG

Immediately :

00:00
Ở đời ta nên khéo nhiều thứ >> khéo sống >> khéo chi tiêu >> khéo ăn >> khéo nói >> khéo gói >> khéo mở >> ... Nhưng tối nay lên sóng chúng ta tập trung khéo ở 3 lĩnh vực thôi: >> khéo giao tiếp >> khéo làm >> khéo yêu Mời các bạn cùng lên giao lưu và chia sẻ!
  • KHÉO
  • Trùm Cuối

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận