Khi 2 huyền thoại hòa làm 1

Immediately :

00:00
Một lần chơi lớn xem ai đó có trầm trồ. Ai đoán đúng tên 2 huyền thoại mình nhắc đến mình tặng hết số pi trong tài khoản luôn nhé!
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • honda
  • casio
  • piepme

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận