Khi người ta vẽ ngệch ngoạc mà cũng ra một tác phẩm nghệ thuật

Immediately :

00:00
Sao mình cũng vẽ ngệch ngoạc mà không ra cái gì cả ta??? Nguồn: copy
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • giải trí
  • vẽ

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận