Không có thứ tình yêu nào là suôn sẻ cả, đến cuối cùng vẫn là tình yêu dành cho nhau có đủ lớn hay không!🌿

Immediately :

00:00
“Thật ra khi yêu nhau, sẽ có một khoảng thời gian chúng ta bắt đầu cảm thấy điều gì đó không ổn trong mối quan hệ. Nhưng đến sau cùng, có nhiều người vẫn bên nhau dù cho họ có cảm thấy rất không ổn. Là bởi vì họ chấp nhận và cùng nhau vượt qua. Là cùng nhau, chứ không phải một mình chống chọi lại vấn đề. Nếu nó thật sự kết thúc, thì chỉ có thể họ yêu ta chưa đủ, hoặc vì họ thật sự đã hết yêu. Nếu tình yêu vẫn tồn tại mãnh liệt, thì dù là bao nhiêu cái không ổn đi chăng nữa, đến sau cùng họ vẫn tìm về bàn tay của ta để nắm lấy và đưa chúng ta cùng vượt qua. Không có thứ tình yêu nào là suôn sẻ cả, đến cuối cùng vẫn là tình yêu dành cho nhau có đủ lớn hay không.”

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận