KHÔNG HẠT MẦM NÀO MỚI GIEO ĐÃ THÀNH CÂY CỔ THỤ

Immediately :

00:00
1. ĐIỀU KIỆN ĐẦU TIÊN: THỜI GIAN Không có một chiếc cây nào mới gieo mầm đã trở thành một cây cổ thụ, mà nó phải trải qua rất nhiều năm tháng để sinh trưởng. Con người chúng ta nếu muốn thành công nhất định phải cho chính mình thời gian. Thời gian để tích lũy và có thêm kinh nghiệm. 2. ĐIỀU KIỆN THỨ 2: BẤT ĐỘNG Không có một cây nào năm thứ nhất trồng ở nơi này, năm thứ 2 lại trồng ở nơi khác mà lại có thể trở thành một cây đại thụ. Nhất định là phải sừng sững bất động trải hàng ngàn năm trong phong sương, mưa tuyết. Chính những kinh nghiệm qua vô số lần trong phong sương, mưa tuyết đó mà cuối cùng trở thành đại thụ. Vậy nên, nếu muốn thành công, nhất định phải: ”Mặc cho gió táp mưa sa, ta vẫn đứng sừng sững”. giữ vững niềm tin, chuyên chú trau dồi, sẽ có kết quả! 3. ĐIỀU KIỆN THỨ 3: NỀN MÓNG Một cái cây có hàng trăm nghìn chiếc rễ, rễ tốt, rễ xấu, rễ to, rễ nhỏ nằm sâu trong lòng đất, bận rộn hấp thụ chất dinh dưỡng mà không ngừng phát triển. Tuyệt đối chẳng có một chiếc cây nào không có rễ huống chi là một cây đại thụ. Nếu muốn thành công, nhất định phải không ngừng học tập, tăng cường làm phong phú cho bản thân, chuẩn bị cho mình một nền móng tốt nhất, sự việc mới có thể bền vững. 4. ĐIỀU KIỆN THỨ 4: HƯỚNG LÊN TRÊN Không có một cây đại thụ nào chỉ hướng sang bên cạnh, trở lên to béo mà không cao, nhất định là phải thân cây trưởng thành trước rôì mới phát triển các cành nhỏ sau, luôn luôn hướng lên phía trước. Muốn thành công, nhất định phải hướng về phía trước, không ngừng hướng lên trên, sẽ có thể to lớn hơn cả không gian. 5. ĐIỀU KIỆN THỨ 5: HƯỚNG VỀ PHÍA MẶT TRỜI Chẳng có cây nào trưởng thành mà lại hướng về bóng tối, tránh né ánh sáng. Ánh mặt trời chính là niềm hy vọng để một chiếc cây sinh trưởng, Đại thụ biết rằng nhất định phải vì mình mà tranh thủ đón thật nhiều ánh sáng hơn, mới có hi vọng ngày càng cao lớn hơn… Muốn Hạnh phúc và thành đạt, nhất định phải nhận diện, hãy biết và vun bồi được giá trị cốt lõi của bản thân, tạo dựng một mục tiêu chính xác đúng đắn, kiên tâm rèn luyện, mở rộng lònh thương yêu thuần khiết mới có thể trở thành sự thật. Con người chúng ta nếu muốn thành công nhất định phải cho chính mình thời gian, thời gian để Trưởng thành tích lũy và có thêm kinh nghiệm...
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận