không phải khả năng bạn làm được đến đâu , mà là thái độ của bạn

Immediately :

00:00
cũng không cần phải cố gắng để làm người tốt chỉ cần mình cố gắng làm sao để không làm việc xấu và không hại ai là tốt lắm rồi !
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận